Implementace marketing automation nástroje a jeho využití na posezónní výprodej skladu

Počáteční stav

Klient Happy sport nás oslovil s požadavkem najít efektivní cestu pro výprodej skladových zásob vybavení po ukončení sezóny.

Z důvodu uzavření prodejen a kamenných poboček, musel klient využít pouze online komunikační kanály a e-shop.

Reklamu na sociálních sítích měl klient pod kontrolou, co ale klient do té doby nezapojoval, byly emailové rozesílky ani formy marketingové automatizace.

Řešení

Jako první jsme vyhodnotili, jaký nástroj bude pro klienta nejlepší volbou a vzhledem k tomu, že jsme chtěli využívat pokročilé automatizace a deep integrace s e-shopem, zvolili jsme bez rozsáhlejších analýz ActiveCampaign.

Následně proběhlo očištění a segmentace historických dat z několika systémů (e-shop, systém půjčovny a ERP). Rozsegmentovaná data jsme nahráli do ActiveCampaign a následně začali s nastavováním nástroje a vymýšlením obsahu.

 

Dalším krokem bylo sestavení prodejní emailové kampaně, se zapojením trackovacích nástrojů a marketingové automatizace. Emailová kampaň zároveň navazovala na kampaň na sociálních sítích a reflektovala současnou situaci na trhu (COVID-19).

Výsledek

Během kampaně jsme dosáhli nadprůměrných hodnot u Open rate i Click rate statistik. Dva klíčové faktory přitom byly:

1. Přizpůsobení obsahu kampaně současné situaci (COVID-19).

2. Automatizace email reminderů v případě nedokončených nákupů nebo zapomenutých košíků.

Následně jsme s Happy sportem navázali dlouhodobou spolupráci, která zahrnuje pravidelné konzultace a rozvoj marketing automation nástroje včetně integrací ostatních systémů.

 

Kontakt

napište nám zprávu

© 2021 Performatio s.r.o. Všechna práva vyhrazena.